Kierownictwo

Zastępca Komendanta Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie

mł.insp. Jarosław ZGIERSKI

Mł.insp. Jarosław Zgierski urodził się w Lęborku 31 lipca 1971 roku. W 1995 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, a następnie w 1999 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Edukację kontynuował na Uniwersytecie Jagiellońskim kończąc studia podyplomowe na kierunku  Zarządzanie i Audyt. W 2009 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na kierunku Zarządzenie jednostką admimistracji publicznej.

Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku jako policjant Kompanii Wywiadowczej KRP w Lublinie. W latach 1995 - 1999 pełnił służbę w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, kolejno na stanowisku dowódcy kompanii Wydziału Wyszkolenia Liniowego oraz specjalisty Wydziału Kadr. Kolejne dwa lata realizował zadania na stanowisku specjalisty Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych.KWP w Lublinie. W latach 2002-2012 związny był z Komendą Wojewódzka Policji w Krakowie, gdzie początkowo przez 2 lata pełnił służbę na stanowisku specjalisty Wydziału Ruchu Drogowegoe, a następnie przez blisko 9 lat pełnił funkcę Komendanta Komisariatu Autostradowego Policji. Przez ostatnich 9 lat ponownie pełnił służbę w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, kolejno na stanowisku naczelnika Wydziału Dowodzenia oraz kierownika Zakładu Ruchu Drogowego..

Z dniem 10 marca 2022 roku mł.insp. Jarosław Zgierski powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie.

Odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Żonaty, jedna córka. Wśród wielu zainteresowań czołowe miejsce zajmuje nurkowanie (posiada uprawnienia Deep Diver), turystyka górska i narciarstwo oraz turystyka motocyklowa..

Powrót na górę strony