Wydawnictwa okolicznościowe

Policyjne kalendarze na 2020 rok

Data publikacji 20.12.2019

Komenda Stołeczna Policji wydała nowe kalendarze książkowe na 2020 rok z 12 zdjęciami ukazującymi pracę stołecznych policjantów. Kalendarz ścienny nawiązuje natomiast do przyszłorocznego jubileuszu 100-lecia powstania Komisariatu Rzecznego Policji.

Komenda Stołeczna Policji honorując wyjątkowy jubileusz 100-lecia powstania Policji Państwowej w 2019 roku wydała okolicznościowe książkowe i ścienne kalendarze z kolekcją historycznych grafik. Tym razem kalendarze zawierają zbiór 12 fotografii ukazujących złożoną i różnorodną pracę stołecznych policjantów. Kalendarz zawiera mapę z podziałem na poszczególne jednostki stołecznego garnizonu, a na końcu bardzo użyteczny wykaz danych teleadresowych. Trójdzielne kalendarze ścienne z fotografią łodzi służbowej nawiązują do jubileuszu 100-lecia powstania Komisariatu Rzecznego Policji, który przypada w 2020 roku.

Kalendarz książkowy jest wydrukowany w formacie A-4 z granatową okładką, na której wytłoczone jest logo Komendy Stołecznej Policji. Są w nim karty z rocznym, kwartalnym, miesięcznym i tygodniowym  planem pracy oraz miejscem na notatki. Dla wygody użytkowników kalendarz zawiera dwie tasiemki do zaznaczania.

Prace nad opracowaniem kalendarzy rozpoczęto wiosną 2019 r. Nad całością tego przedsięwzięcia czuwał Gabinet Komendanta Stołecznego Policji. Koncepcja zaakceptowana przez Komendanta Stołecznego Policji zawierała szczegółowe parametry obu wydawnictw. Wydano 500 szt. kalendarzy książkowych oraz 200 szt. kalendarzy ściennych.

Współwydawcami kalendarzy jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA, Fundacja Wsparcia Policjantów oraz Biuro Programu „Niepodległa”.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz
Gabinet Komendanta Stołecznego Policji