Wydawnictwa okolicznościowe

Album fotograficzny z wystawy

Gabinet Komendanta Stołecznego Policji wydał okolicznościowy album fotograficzny z wystawy poświęconej podinspektorowi P.P. Marianowi Stefanowi Kozielewskiemu, Komendantowi Policji Państwowej miasta stołecznego Warszawy w latach 1934-1939, który w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej został patronem Komendy Stołecznej Policji.

Z tej okazji 9 stycznia 2019 roku w Pałacu Mostowskich - siedzibie KSP - otwarciu wystawy towarzyszyło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej podinspektorowi Marianowi Kozielewskiemu.