Wydawnictwa okolicznościowe

Album z medalem patrona Komendy Stołecznej Policji

Data publikacji 10.04.2019

Gabinet Komendanta Stołecznego Policji w związku z 100. rocznicą powstania Policji Państwowej wydał okolicznościowy album z medalem pamiątkowym poświęconym podinspektorowi P.P. Marianowi Stefanowi Kozielewskiemu, Komendantowi Policji Państwowej miasta stołecznego Warszawy w latach 1934-1939.

  • Album z medalem
  • Album z medalem
  • Album z medalem
  • Album z medalem