Policja Państwowa - Aktualności - 100. rocznica powołania Policji Państwowej

Aktualności

Policja Państwowa

Data publikacji 03.04.2019

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Na pamiątkę tego wydarzenia współczesna Policja obchodzi swoje święto właśnie 24 lipca. Policja Państwowa jest organem wykonawczym władz państwowych i samorządowych i ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego - stanowił art. 1 ustawy.

W 1939 r. korpus policyjny liczył około 30 tys. funkcjonariuszy. Na początku II Wojny Światowej, w czasie kampanii wrześniowej, zginęło prawie 2 tys. policjantów. Około 12 tys. funkcjonariuszy trafiło do sowieckiej niewoli. Prawie 6 tys. z nich, zamordowanych wiosną 1940 r., leży na Polskim Cmentarzu Wojennym  w Miednoje, największej na świecie policyjnej nekropolii, która została otwarta i poświęcona 2 września 2000 r.

17 grudnia 1939 r. w Generalnym Gubernatorstwie powołano Policję Polską (zwaną niekiedy granatową), podległą niemieckiej policji porządkowej.

Polskie Państwo Podziemne  tworzyło struktury policyjne przy Komendzie Głównej Armii Krajowej, a 1 sierpnia 1944 r., w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego, polskie władze  rozwiązały formalnie Policję Państwową.

7 października 1944 r. dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego komunistyczne władze powołały Milicję Obywatelską, w której służbę pełniło na początku prawie 60 tys. funkcjonariuszy. W 1952 r. Polska zerwała wszelkie kontakty z Interpolem, który zakładała w 1923 r. jako jedno z 20 państw.

6 kwietnia 1990 r., po transformacji ustrojowej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał Policję. Formacja wróciła do przedwojennych korzeni i weszła do struktur międzynarodowych. 27 września 1990 r. Polska została ponownie członkiem Interpolu, a 23 grudnia 1991 r. wstąpiła do International Police Association (IPA).

 • Uroczystości święta 3 Maja w Warszawie. Rok 1933. Na pierwszym planie oddziały Policji Państwowej. Żródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
  Uroczystości święta 3 Maja w Warszawie. Rok 1933. Na pierwszym planie oddziały Policji Państwowej. Żródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Policjant przeprowadzający dzieci przez ulicę. Rok 1925. Żródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
  Policjant przeprowadzający dzieci przez ulicę. Rok 1925. Żródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Wieżyczka usytuowana na ulicy Marszałkowskiej róg Alej Jerozolimskich dla policjantów czuwających nad bezpieczeństwem ruchu ulicznego. Rok 1932. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Obchody Święta Policji Państwowej w Warszawie. Rok 1938. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Szkolenie dla funkcjonariuszy Policji Państwowej w Warszawie. Rok 1934. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Oddział ujeżdżania młodych koni Policji Państwowej w Warszawie. Rok 1931. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Funkcjonariusz Policji Państwowej podczas pełnienia służby w Warszawie. Rok 1930. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Uroczystość poświęcenia nowych koszar policyjnych przy ulicy Podchorążych w Warszawie. Rok 1931. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Defilada oddziałów policji na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Rok 1933. Żródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Policjant wynoszący dziewczynkę z miejsca katastrofy budowlanej. Warszawa 1932
  Policjant wynoszący dziewczynkę z miejsca katastrofy budowlanej. Warszawa 1932. Źródło: narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Policjant kierujący ruchem ulicznym. Warszawa 1931. Żródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
  Policjant kierujący ruchem ulicznym. Warszawa 1931. Żródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Policjant udzielający informacji dwóm młodym chłopcom w mundurach organizacyjnych. Warszawa 1933. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
  Policjant udzielający informacji dwóm młodym chłopcom w mundurach organizacyjnych. Warszawa 1933. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Policjant na łódce wiosłowej w pobliżu plaży obserwuje kąpiących się w Wiśle. Warszawa 1927. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
  Policjant na łódce wiosłowej w pobliżu plaży obserwuje kąpiących się w Wiśle. Warszawa 1927. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Komendant główny Policji Państwowej Józef Kordian Zamorski przemawia do policjantów na dziedzińcu Komendy Głównej Policji Państwowej. Warszawa 1938. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
  Komendant główny Policji Państwowej Józef Kordian Zamorski przemawia do policjantów na dziedzińcu Komendy Głównej Policji Państwowej. Warszawa 1938. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Policjanci z uratowanym spod gruzów dzieckiem na ulicy Freta. Warszawa 1935. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
  Policjanci z uratowanym spod gruzów dzieckiem na ulicy Freta. Warszawa 1935. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe